Giải pháp Keo lát gạch ốp nền hiện đại, keo dán gạch ốp tường, keo dan gach, keo dán gạch chống thấm. Keo chít mạch dùng để chít mạch, chà ron khi ốp lát các loại mạch gạch men thông thường tăng khả năng chống thấm.

0934.856.889